Katılımcılara su ürünleri için hem yetiştiricilik hem de avcılık faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılan ağların bileşenleri, yapımı ve pratikte kullanımı konularında bilgi ve beceri kazandırılması hedeflenmiştir. bu kapsamda ağ yapımında kullanılan materyaller tanıtılmaka, ağların kesim hesabı ve donanımı gibi hesaplamalar aktarılmakta ve çeşitli ağların dizayn örnekleri verilmektedir.