Bu derste eğitim tarihi ve Türk eğitim tarihine farklı bir yorum ve bakış açıları kazandırmak hedeflenmektedir. Bu ders Türk eğitim tarihinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeleri bilimsel açıdan değerlendirerek geçmişin yaşantılarından da yararlanarak bugün için de dersler çıkarabileceğimi konusunda ipuçları verecektir.