Haftalık taslak

 • 01_Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım İlkeleri

  Alan kullanım planlama ilkeleri

 • 02_Arazinin 3 Boyutlu Algılanması

  Arazinin 3 Boyutlu Algılanması

  Geleceğin yaşam çevresini biçimlendirmeyi ele alıp, uygulamaya koyan peyzaj mimarı; sirkülasyon, drenaj, yeşil doku oluşumu, fiziksel ve görsel ilişki zinciri kurulması, topoğrafya, mikro ve makro iklim değişkenlikleri gibi tasarım ögelerini başarı ile yorumlayıp, doğal ve kültürel kaynakların korunmasında kazandıkları becerilerini tasarım çalışmalarına yansıtırlar. Arazi yüzeyinin şekillendirilmesi, yapı ve kullanımlar için uygun hale getirilmesi peyzaj mimarının temel uğraşı alanıdır. Bu şekilendirme, sadece estetik ve fonksiyonel amaçla olmamalı, ayrıca alanın ekolojik hassasiyetine ve teknik olanaklarına uyum göstermelidir. Teknik olanakların incelenmesiyle, tasarımda iki boyutlu hazırlanan plan ve projelerin araziye aplikasyonu ve uygulanması arazi biçimlemenin temel hedefi olmalıdır. 

 • 03_Doğal Araziye Uyumlu Tasarım

  Peyzaj Mimarlığı - Mimarlık İlişkisi

 • 04_Arazi Biçimleme Kavramı

 • 05_Eşyükselti Eğrileri

  Arazinin 3 Boyutlu Algılanması

 • 06_Arazi Biçimleme Teknikleri

  Kazı ve dolgu hacimlerinin hesaplanması

 • 07_Eğim Geçme Araçları

  Basamaklar, Rampa ve Duvar Çözümleri

 • 08_Kentsel Estetik ve Peyzaj Tasarımı

  Doğal araziye uyumlu peyzaj tasarım örnekleri

 • 09_Sirkülasyon ve Otopark Düzenleme

  1. Yol çeşitleri ve düzenlemeleri (yaya, taşıt ve bisiklet yolları)
  2. Yol düzenleme çalışmaları
  3. Yol dönüş açıları ve yol kesişimleri: Kavşaklar
  4. Yatay ve dikey yol kesitleri: Görüş açılarına uygun yol geçirilmesi
  5. Otopark çeşitleri
  6. Otopark yerleşimi ve düzenleme
 • 10_Yağmursuyu Denetimi_BÖLÜM 1

  1. Drenaj konuları ve özellikleri: drenaj için uygun eğim özellikleri
  2. Temel drenaj çalışmaları: eğim özellikleri, arazi şekilllendirme çalışmaları
  3. Yapay yüzeylerde drenaj problemlerinin çözümü: otoparklar ve teraslar
 • 11_Yağmursuyu Denetimi_BÖLÜM 2

  1. Doğal zeminlerde drenaj problemi: erozyonla mücadele
  2. Yüzey suyu yönlendirme ve depolama: bitkisel elemanların önemi
  3. Yüzey drenajı için gereken yapısal elemanlar (kanallar, ızgaralar, vb)
 • 12_Arazi Biçimleme Örnek Uygulamalar

  1. Tesviye eğrilerinin geçirilmesi
  2. Arazide kazı-dolgu hacminin hesaplama yöntemleri
  3. Doğal arazi formunun elde edilmesi
  4. Yapı-yol-otopark ilişkilerinin çözümü
  5. Konut alanlarında kullanımlar arası ilişkiler, eğim ve drenaja uygun kotlandırma yöntemleri
 • 13_Arazi Biçimleme işlemlerinde kullanılan alet ve makinalar

  Kazı-dolgu alanlarının oluşturulması, yapı ve yollar için düz alan tesisi ile hafriyat çalışmalarında kullanılan alet ve makinalar

 • 14_Peyzaj tasarım proje örnekleri

  Arazi biçimleme ve temel mühendislik konuları tasarım proje örnekleri üzerinden anlatılacaktır:

   • PSD Headquarters Complex Site Plan Development
   • İzmit Arslanbey Toplukonut Alanı
   • Kazakistan Han Çadırı Mini Golf Alanı ve Teraslar
   • AÜZF Dekanlık kampüsü