Konu özeti

 • Konu 1

  Drama uygulamaları,dramanın önemi

 • Konu 2

  Dramada lider ve katılımcılar

 • Konu 3

  Drama sürecindeki ögeler

 • Konu 4

  Dramanın normal gelişim gösteren çocuk açısından sağladığı yararlar

 • Konu 5

  Dramanın engelli çocuk açısından sağladığı yararlar

 • Konu 6

  Drama uygulamalarında özel teknikler

 • Konu 7

  Engelli çocukların kaynaştırılmasında dramanın kullanımı

 • Konu 8

  Engelli çocuklarla drama etkinliği planlarken dikkat edilmesi gerekenler

 • Konu 9

  Özel Eğitimde kullanılan drama tekniklerinin ulusal ve uluslar arası kaynaklarda araştırılması

  Engelli çocuklar için drama etkinliği planlama teknikleri

 • Konu 10

  Bu dersler (10,11,12,13,14) kapsamında sınıfta

  Özel gereksinimli çocuklar için her engel grubuna yönelik Ulusal ve uluslar arası drama etkinliği örnekleri incelenir.

  Her engel grubuna yönelik drama etkinliği planlanır.

  Planlanan drama etkinlikleri sınıf içinde uygulanarak, tartışılır

  Uygulanan etkinlikler değerlendirilir.