Konu özeti

 • Tek-taraflı hukuksal işlemler

  Dersin bu kısmında, tek-taraflı işlemlerden, devletlerin tek-taraflı işlemlerinin başlıcaları olan tanıma, bildirim, söz verme, kınama ve vazgeçme gibi işlemler ve uluslararası örgüt organlarının aldığı kararlar incelenmektedir.

  Kaynak: 1
 • Uluslararası Hukukun Mekansal Kuralları: Kara

  Uluslararası hukukun mekansal kuralları denince, kara, deniz, hava ve uzay akla gelmektedir. Bu kısımda, bunların ilki olan karaya ilişkin kurallardan, sınırların belirlenmesi ile akarsulardan yararlanma konuları ele alınmaktadır.

  Kaynak: 1
 • Uluslararası Hukukun Mekansal Kuralları: Deniz

  Bu  derste deniz hukukunun gelişimi ve kıyı devletinin yetki sahibi olduğu deniz alanlarından içsular ve takımada suları anlatılmakta, ayrıca karasularının tanımı ve mesafesi ile bu deniz alanına da giriş yapılmaktadır.

  Kaynak: 1
 • Uluslararası Hukukun Mekansal Kuralları: Deniz

  Bu hafta karasularından zararsız geçiş ve karasularına ilişkin diğer kurallar, genel olarak uluslararası boğazlardan geçiş ve Türk Boğazları'ndan geçişin Montrö Sözleşmesi çerçevesindeki düzenlenmesi ele alınmaktadır.

  Kaynak: 1
 • Uluslararası Hukukun Mekansal Kuralları: Deniz

  Bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, açık deniz ve uluslararası deniz yatağı açıklandıktan sonra, tüm deniz alanlarına ilişkin sınırlandırma hükmü ve uygulaması açıklanmaktadır. Ayrıca,  deniz alanları sınırlandırmasına ilişkin uluslararası yargı ve hakemlik kararları listesi eklenmiştir.

  Kaynaklar: 2