TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLERİN EDİNİLMESİNİ SAĞLAMAK