Gen Mühendisliği ve biyoteknoloji konusunda temel düzey terminoloji öğrenme,  klonlamanın mantığını kavrama, gen tedavilerinin mekanizmasını öğrenme ve veteriner hekimlikte kullanım alanlarına yönelik yorum yapabilme yetilerinin kazanılması amaçlanmaktadır. Ders, teorik anlatımların yanı sıra güncel haberlerin tartışılıp yorumlandığı, güncel konularda çalışma grupları oluşturularak sunumların yapıldığı interaktif bir yapıda işlenmektedir.