101537 Radyasyon Fiziği

101537 Radyasyon Fiziği (4,0,4)

Prof. Dr. Niyazi MERİÇ

 

1.  TEMEL KAVRAMLAR

Radyasyon, Elektromanyetik Dalga, Uyarılma ve İyonlaşma, peryodik cetvel, radyoaktif bozunum, Radyoaktivite.

2.  ALFA  IŞINLARI

  Alfa Parçacıklarının Enerji Tayinleri, Ağır yüklü parçacıkların maddeyle etkileşimi.

3.  BETA IŞINLARI

   Beta bozunumu, enerji tayinleri, madde ile etkileşmeleri

4. GAMMA VE X-IŞINLARI

   Fotoelektrik Olay, Compton Saçılması, Rayleigh saçılması, Çift oluşumu.

5. NÖTRONLAR VE RADYASYON DOZU

Nötron Aktivasyonu, soğurulan doz, ışınlama

6. RADYASYON DOZU BİRİMLERİ

 Activite, Röntgen, Soğurulan Doz, Eşdeğer Doz, Etkin eşdeğer doz

7. RADYASYONUN BİYOLOJİK ETKİLERİ

    Doğal, yapay, kozmik radyasyon, biyolojik etkiler

8. ARA SINAV

9. MONTE CARLO YÖNTEMİ

Temel Örnekleme İlkesi, Ters Dönüşüm Yöntemi, Ortalama Serbest Yol Uzunluğu , Etkileşmenin Türü,  Doku - Hava oranlarının belirlenmesi.

10. LÜMİNESANS MATERYALLER

Temel Prensipler, Uygulama Alanları, Işıldama Eğrisi Özellikleri

11. RADYOLOJİK TARİHLENDİRME YÖNTEMLERİ

C14, Potasyum Argon, Uranyum Serileri, Fizyon İzleri, Lüminesans Yöntemler

12. DOZİMETRE UYGULAMA LABORATUARI

Retrospektif dozimetre uygulama laboratuarı, bireysel dozimetri deney föyü

13. OPTİK UYARMALI LÜMİNESANS LABORATUVARI

Retrospektif dozimetre uygulama laboratuarı, osl (optik uyarmalı lüminesans) tarihlendirme deney föyü

14. FİNAL SINAVI

Eğitimci: Niyazi Meriç