Bu dersin amacı hukuk adalet hizmetlerinde çalışan ara kademe personele dair etik ilkeleri tanımlamak, mesleğe ilişkin etik davranış geliştirmelerini sağlamak ve karşılaşılabilecek etik dışı davranışlar konusunda bilgi vermektir.

Bu kapsamda Etik-Ahlak İlişkisi ve Kavramları, Etik Türleri, Ahlakın Oluşumunda Rol Oynayan Faktörler, Meslek Etiği ilkeleri, Etiğe uygun ve Etik dışı Davranışlar, Mesleki Yozlaşma ve Kamu Denetçiliği dersin içeriğini oluşturmaktadır.