Hakas Türkçesinin ses bilgisi, biçim ses bilgisi ve ses-yazım ilişkisi ile ilgili konular Hakas Türkçesinden örneklerle açıklanır. Hakas Türkçesinin ünlü ve ünsüz sistemi, ses olayları, biçim ses bilgisel süreçler değerlendirilir. Programa alınan çağdaş metinlerden ve Hakas Türkçesinde sesli ve görsel yayınlarından örnekler sunulur.