Bu ders ile öğrencilere Tarım Makinaları alanını ve fizik, matematik, iletişim ve diğer bilim dalları ile olan ilişkileri tanıtılmaktadır. Mekanik ürünlerin ve sistemlerin tasarım ve üretimi hakkında bilgilendirilmektedir. Tarım Makinalarının ne kadar geniş bir yelpazede tanımlandığı, ne yaptığı, teknik kabiliyet olarak neye sahip olduğu gibi konular öğrenilir. Mühendislik disiplininde uygulanabilecek bazı temel fizik ve matematik prensiplerine yeniden değinilir. Ayrıca mühendislik etiği ve mühendislik çalışmalarında teknik iletişim becerisi kazandırılır. Öğrencilere basit mühendislik projeleri oluşturma kabiliyeti kazandırılır. 1.Tarım Makinaları Bölümünü tanıtmak, Bölüm hedefleri hakkında bilgi vermek, 2. Programa kabul edilen lise mezunu yeni öğrencilere, mesleği ve Bölümü tanıtmak ve sevdirmek, 3. Tarım Makinaları Bölümü mezunlarının çalışma alanlarını tanıtmak ve öğrenciyi motive etmek. 4. Öğrenciye mühendis nosyonu kazandırmak