Ülkemiz seracılık için son derece uygun bir iklim kuşağında yer almaktadır. Bu nedenle öğrenciler seraların kurulumundan yetiştiriciliğe kadar tüm konularda bilgi alır ve uygulama yaparlar.

1) Sera konstrüksiyonu ve sera tipleri hakkında bilgi sahibidir.
2) Sera örtüleri ve fiziksel özelliklerini öğrenir.
3) Serada ısı ve kütle transferi işlemlerini tanımlar ve öğrenir.
4) Serada güneş enerjisi, fotosentez ve solunum işlemlerini bilir.
5) Sera ısıtma, pasif ve aktif ısı depolama sistemlerini öğrenir.
6) Sera havalandırma, soğutma ve sisleme sistemlerini öğrenir.
7) Toprak ve topraksız üretim ortamlarında kullanılan teknolojileri ve yöntemleri öğrenir.
8) Serada sulama ve gübreleme sistemlerini öğrenir.
9) Serada gölgeleme ve ısı perdesi tekniğini öğrenir.
10) Serada ilaçlama sistemlerini öğrenir.
11) Serada yapay aydınlatma ve CO2 enjeksiyonu sistemlerini öğrenir.
12) Serada kullanılan sensör, iletişim ve kontrol teknolojilerini, sistemlerini bilir.
13) Serada otomasyon tekniğini öğrenir.
14) Serada iklimledirme ve sulama-gübreleme, CO2 enjeksiyon stratejilerini bilir.