Teknoloji Felsefesi, günümüz teknolojisinin ardında yatan temel tavrı ve düşünme biçimini eleştirel olarak çözümlemektir. Bu türden bir felsefeye gereksinimin altında yatan neden ise yine çağımızın temel bir sorunu olan çevre krizi ile yakından ilişkili olmasıdır. Söz konusu ilişki insan ve teknoloji arasındaki ilişkinin yeniden ve derinlikli bir biçimde ele alınmasını ve özellikle modern dünyada bu ilişkinin nasıl bir dönüşüme uğradığını özenle düşünmeyi gerektirir. Teknoloji konusunda ne kadar bilinçliyiz, çevre duyarlılığımız ile bu bilinçlenme arasında nasıl bir ilişki var? Modern teknoloji neden oldukça eski çağlarda doğayla kurulan ilişkiye benzemiyor? Teknoloji batılı bir olgu mudur? Yerlilerin yaşamıyla, batılı insanın yaşamı ve değerleri arasında ne türden farklılıklar var? Teknoloji ve teknik aynı şey midir? Eğer değilse aralarında ne tür bir farklılık vardır? Gibi sorularla başlamak ve bu soruları irdeleyerek tartışmak teknoloji felsefesine başlangıcı belirlemektedir.