Toplumsal Cinsiyet ve hukuk ilişkisini kurarak aile ve aile hukuku alanında bu ilişkinin cinsiyetçi yönlerini değerlendirmeye sunmak.