Hakas Türkçesinde sözcük türleri, sözcük türlerinin sınıflandırılması, ad grubu sözcükler, ad yapımı, ad ile ilgili dilgilgisi kategorileri, zamir ve zamir türleri anlatılır. Metin üzerinde uygulama yapılır.