Sosyal hizmetlerin tanımı, amacı, işlevleri ve ayırt edici özellikler, Sosyal rehabilitasyonun tanımı, amacı, Yaşlıların karşılaştıkları ailesel sorunlar, Yaşlıların karşılaştıkları toplumsal sorunlar, Yaşlıların yaşadığı ruhsal sorunlar, Sosyal yaşamı sürdürme ve özgüvenin korunması, Yaşlıların gereksinim ve beklentileri, Yaşlı bakım teknikerlerinin yaşlıya yönelik tutum ve davranışları, Ev idaresi ve özel ev egzersiz programları, Hobi ve boş zamanları değerlendirme, Yaşlıların fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik uygulamalar, Yaşlıya günlük yaşam becerileri kazandırma, Yaşlıya yönelik hizmet modelleri, Yaşlılarda sosyal rehabilitasyon hizmetleri.