20. yüzyıl Kore Tarihinin gelişimi anlatılacaktır.