Halkla İlişkilerde Plan ve Uygulamalar Dersi 4. sınıflara yönelik olup, teorik ve pratik amaçları olan bir akışa sahiptir. Bu bağlamda öğrencilere halkla ilişkilerde kampanya planı ve aşamaları aktarılmakta, belirlenmiş bir "müşteri"den alınan brief üzerine öğrencilere kampanya uygulaması yaptırılmaktadır. Devamında bir kampanyada yararlanılabilecek halkla ilişkiler ve reklam mecraları tanıtılmakta, bunları kullanabilme becerileri kazandırılmaktadır.