Bu derste, öğrenciler, paragraf yazma tekniklerini, akademik metin oluşturma yöntemlerini, kompozisyonun tez tümcesini yazmayı, kompozisyon taslağı oluşturmayı, farklı kompozisyon türlerini tanımayı, sözcükleri ve tümceleri birbirine bağlamayı, kompozisyonları bağdaşıklık ve tutarlılığa dikkat ederek oluşturmayı öğrenir. Öğrenciler, bu bilgileri kullanarak, İngilizce paragraf/kompozisyon yazar ve paragraf/kompozisyon yazımı sırasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilir.