Kontrollü salım sistemlerine giriş;  Kontrollü salım sistemlerinde taşınım mekanizmaları;  Kontrollü salım sistemlerinde kullanılan polimerler biyopolimerler; İlaç taşıyıcı sistemler ve mekanizmaları; Mikro kapsüller, nanotanecikler, Lipozomlar, Miseller ve ters miseller, Emülsiyon sistemler, Ağızdan alınan kontrollü sistemler, Deriden alınan kontrollü sistemler,   Biyoteknolojik ürünlerin kontrollü salım sistemlerinde kullanılması