Kore, geçmişte uzun yıllar boyunca Çin’in etkisi altında kalmış, kültürel açıdan Çin’den fazlaca etkilenmiştir. Günümüzde Korecede Çince karakterler kullanılmıyor olsa da Çince kökenli kelimelerin kullanımı oldukça yaygındır. 

Korecedeki sözcüklerin yaklaşık %70’i hanca kökenli sözcüklerden oluşmaktadır. Bu nedenle Korece öğretiminde özellikle hanca öğretiminin önemi yadsınamaz ölçüdedir. Etkili ve yeterli bir hanca öğretimi yalnızca sözcük öğretimine değil aynı zamanda Korece dil becerilerinin gelişmesine de olumlu katkılar sağlamaktadır. Hanca bilmeden Korece sözcüklerin anlaşılması mümkün olmamaktadır.Bu derste, Korece’de bulunan Çince karakterler anlatılmakta, Çinceden gelen sözcüklerin anlamları ve kullanımları öğretilmektedir.

Bu ders aracılığı ile yabancı dil olarak Korece öğrenen öğrencilerin, Korecedeki Çince karakterlerden oluşan sözcükleri öğrenerek Korece sözcük dağarcığının geliştirmeleri ve Çince kökenli sözcüklerin doğru kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.