Bilgisayar bilimleri temeline dayalı olarak Bilgi ve İletişim Teknololojileri (BIT) kavramının verilmesi. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin iki ana bileşeni olan donanım ve yazılımın tanıtımı. Donanım bileşeni içerisinde yer alan bilgisayar türlerinin, çoklu ortam ve çevre birimlerin anlatılması. İletişim modeli kavramının verilerek,  iletişim teknolojilerinde kullanılan yöntemler ve donanım elemanlarının tanıtılması. Yazılım bileşeni içerisinde, yazılım türlerinin (sistem yazılımı, programlama yazılımı ve uygulama yazılımları) tanıtımı ve temel işletim sistemleri hakkında bilgi verilmesi. Linux işletim sistemine giriş. GNU ve GPL kavramlarının tanıtılması. Linux işletim sisteminin mimarisi, dosya sistemi yapısı ve yaygın olarak kullanılan komutlar. Linux işletim sisteminde programlama ve kullanılan programlama dillerine kısa bir bakış. Bilgisayar bilimlerinde ağ yapısı ve türleri. Linux işletim sisteminde kullanılan ağ protokolleri. Linux işletim sisteminde uzaktan erişim kavramı ve kullanılan yöntemler (telnet, ftp, ssh, vnc, ...).