Sosyal Politika 1 dersi kapsamında öncelikle "sosyal politika" kavramı ele alınacak ve bu kavram ortaya çıkış koşulları tanımlanacaktır. Sosyal politikanın ortaya çıkış süreci, dönemsel olarak üretim ve emek süreçleri ile birlikte ele alınarak; işçi sınıfının ortaya çıkış koşulları, makineli üretim ve fabrika sisteminin emek süreci bağlamında yarattığı değişiklikler değerlendirilecektir. Sanayi Devrimi ile birlikte, sosyal politikanın gelişimi ülke örnekleri bağlamında ele alınacaktır. Sosyal politikanın tarihsel gelişimi içerisinde çeşitli görüşlerin sosyal politikaya nasıl yaklaştığı ve sosyal politikanın da bu görüşlerden nasıl etkilendiği ayrıntılı biçimde değerlendirilecektir.