İşletme yönetiminin temel konuları olan tedarik, stok kontrolü, üretim, finansman ve personel yönetimi ile pazarlama fonksiyonu hakkında bilgi verme