Renk nedir? Cisimler neden renkli görünürler? Işık, Işığı karakterize eden parametreler ve Malzemelerin ışık absorplaması, absorpsiyon Yasaları. İnsanlık tarihi boyunca boyar maddeler , boya endüstrisinin ortaya çıkması. Tekstil alanında kullanılan boyar maddeler, uygulama şekillerine göre boyar maddeler, Reaktif boyalar, Dispers boyalar, Direkt boyalar, Asidik ve Bazik boyalar, Mordan boyalar, Vat boyaları, Pigmentlerin kimyasal yapıları. Tekstilde uygulanan boyama yöntemleri ve elyaf türüne göre boya kullanılması. Elyafların kimyasal yapıları. Diazolama tepkimeleri, nitrolama tepkimeleri.