Haftalık Ders Konuları

Hafta

Modüller/İçerik/Konular

1. Hafta

PHP Tanımı ve Sunucu Kurulumları

2. Hafta

PHP Yazım Notasyonu ve Değişkenler

3. Hafta

PHP de Karar kontrol yapıları ve Döngüler

4. Hafta

Dizi ve Dizi işlemleri

5. Hafta

Dizi ve Dizi işlemleri

6. Hafta

Fonksiyon, Sınıf ve Nesne Kavramları

7. Hafta

HTML ve PHP

8. Hafta

PHP ile Veritabanı İşlemleri

9. Hafta

PHP ile Veritabanı İşlemleri

10. Hafta

MYSQL

11. Hafta

PHP de tarih saat işlemleri

12. Hafta

PHP de sabit değerler, sihirli sabitler ve süper değişkenler

13. Hafta

PHP de sunucu (server) bilgileri işlemleri

14. Hafta

Cookies kullanımı ve oturum yönetimi

Dersin Kazanımları

Bu Dersi Tamamladığınızda,

 • PHP Tanımı ve Sunucu Kurulumları
 • PHP Yazım Notasyonu ve Değişkenler
 • PHP de Karar kontrol yapıları ve Döngüler
 • Dizi ve Dizi işlemleri
 • Dizi ve Dizi işlemleri
 • Fonksiyon, Sınıf ve Nesne Kavramları
 • HTML ve PHP
 • PHP ile Veritabanı İşlemleri
 • PHP ile Veritabanı İşlemleri
 • MYSQL
 • PHP de tarih saat işlemleri
 • PHP de sabit değerler, sihirli sabitler ve süper değişkenler
 • PHP de sunucu (server) bilgileri işlemleri
 • Cookies kullanımı ve oturum yönetimi

öğrenmiş olacaksınız.


Dersin Değerlendirilmesi

Ders Başarı Puanı = 0,4 x (Vize Notu) + 0,6 x Final Notu

Ders Başarı Puanı >= 60 ise öğrenci dersten BAŞARILI

Ders Başarı Puanı < 60 ise öğrenci dersten BAŞARISIZ


Dersin Devam Zorunluluğu

Dersimiz haftalık 4 saat teori ders toplam 14 hafta işlenmektedir. Devam zorunluluğu olan öğrencinin devamsızlıktan kalmaması için toplam ders saatinin en az %70'e devam etmesi gerekmektedir.