Gelişim Psikolojisi I dersi, doğum öncesi dönemden son çocukluk dönemine kadar gelişmekte olan bireyi incelemektedir.