İki aydan daha uzun süredir olan karın ağrısı ‘’Kronik karın ağrısı’’olarak tanımlanır. Çocuklarda çok sık karşılaşılan bir durumdur. Organik kökenli ya da fonksiyonel karın ağrısı olarak sınıflandırılır; olguların büyük çoğunluğu fonksiyonel karın ağrısıdır. Kronik karın ağrısı olan bir çocukta tanı öykü, muayene ve laboratuvar bulgular bir arada değerlendirilerek konulur.  Öykü, muayene ve laboratuar incelemelerde uyarıcı bulguların varlığı durumunda organik kökenli kronik karın ağrısına yol açan durumlar ayırıcı tanıda yer alır. Fonksiyonel karın ağrısı, öykü özelliklerinin değerlendirilmesiyle Roma IV kriterlerine dayanılarak gruplandırılır. Tedavi altta yatan nedene yöneliktir.