Çocuklukların beslenme durumunun değerlendirilmesi, hem sağlıklı çocuklarda hem de herhangi bir kronik hastalığı olan çocukların gelişiminin izlenmesinde son derece önemli bir basamaktır. Değerlendirmede en önemli basamak klinik değerlendirme olup başlıca prenatal dönemden başlayarak iyi bir öykü almanın yanısıra, fizik inceleme, antropometrik ölçümler kullanılır.