Çocuklarda karın muayenesi uygulamasında inspeksiyon, oskültasyon, palpasyon ve perküsyon ile beceri geliştirilmesi planlanmıştır.