Dersin Amacı Literatürde yer alan genel yönetim, yöneticilik ve liderlik kavramlarının anlamlarından ve çeşitlerinden bahsedilerek, bu kavramların spor örgütleri içerisinde hangi şartlarda yer aldığının ya da alabileceğinin belirlenmesini sağlamak.
Dersin İçeriği Yönetim ve yöneticilik, yönetim fonksiyonları ve yönetici çeşitleri, liderlik tanımı ve çeşitleri.
Ders Öğrenme Kazanımları 1) Yönetim ve Yönetici Tanımlarını Öğrenir
2) Liderlik Tanımlarını ve Çeşitlerini Öğrenir
3) Yönetici ve Lider Arasındaki Farkları Öğrenir
4) Liderlik ve Yönetim Becerilerini Kullanmayı Öğrenir
5) Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirir