Davranışın nedenlerini inceleyen psikoloji, öğrencinin kendisini ve çevresini tanımasına sağlıklı, gelişimine, olumlu iletişim kurmasına katkıda bulunabilmeyi amaçlar. Pozitif düşünme gücünü artırarak, başarıya motive olmasına, daha iyi öğrenebilmesine destek olur. Bilimsel yöntemle bilgiyi toplar, analiz eder, psikolojik sorunları önleme ve müdahale stratejileri geliştirme gibi yollarla problemlerin çözümüne yardım eder.

1-Psikolojiye Giriş

2-Gelişim

3-Kişilik

4-Algılama

5-Bellek

6-Motivasyon

7-Zeka-

8-Duygu ve Heyecan

9-Düşünme

10-Pozitif Düşünme- Zihinsel Tutum, İletişim

11-Pozitif Düşünme-Stres Yönetimi

12-Ruh Sağlığı ve davranış Bozuklukları

13-Öğrenme

14-Sosyal Davranış