Ticaret işletmelerinde uygulanan genel muhasebe ilke ve uygulamalarının öğrencilere aktarılmasıdır.