Elektrokimyasal yöntemler için temel kavramları anlatır. Diğer analitik yöntemler arasındaki yerini açıklar.Elektrokimyasal yöntemleri sınıflandırı ve aralarındaki farkları açıklar. Bir bileşen için elektroanalitik yöntem tasarlar.denge sabitleri için elektroanalitik yöntem belirler. Belirli türler için elektrot tasarlar.