Bu dersin sonunda öğrenciler; bilimsel makaleleri analiz edebilme ve bilimsel makaleleri sunabilme becerisi kazanırlar.