Sosyal hizmet örgütlerinin işleyişi, etkili bir sosyal hizmet yönetimi için gerekli bilgilere erişilmesi ve aktarılması için örgüt kavramı tanımlanıp örgüt türleri ve örgütsel davranış, örgütsel iletişim ve yönetim ile süreçleri hakkında bilgi vermek; ayrıca neo-liberal yönetim anlayışları içinde yer alan "İnsan kaynakları yönetimi", "Kalite yönetimi" ve "Gönüllü yönetimi" konularıyla öğrencilere bilgi kazandırmak  ve mesleğin yönetimsel  bağlamının ortaya koymak amaçlanmaktadır.