İnsanın sosyal düşüncesi, avcı-toplayıcı topluluklardan günümüz toplumlarına doğru gelirken, çağlar ve kuramlar boyunca izlenecek, bu kuramların temsilcilerinin düşünceleri tartışılacak, toplumsal ve ekonomik değişme bağlamında ortaya konacaktır. İlkel, köleci, feodal, kapitalist ve sosyalist toplumların ekonomik yapıları ile bu yapıya denk düşen siyasal, düşünsel özellikleri değerlendirilecektir.