Biyokimya Mühendisliği ile ilgili temel bilgiler kazandırmak ve biyokatalizör olarak enzim ve mikroorganizmaları kullanarak değerli kimyasalların üretimini, kimya mühendisliği eğitiminde edinilen bilgileri de kullanarak gerçekleştirebilme becerisi kazandırabilmek. amacıyla:

1. Biyokimya mühendisliği tanımı ve gelişimi 2. Biyolojinin temelleri  3. Enzimler ve kinetiği 4. Hücre metabolizması 5. Hücre çoğalma kinetiği 6. Stokiyometrik ilişkiler 7. Genetik yapı değişiklikleri 8. Biyoreaktör türleri ve işletme koşulları

konularını içeren bir derstir.