Proses kontrolün temel kavram ve terimleri; proses, kontrol,  proses değişkenleri, açık-hat, kapalı-hat, yatışkın ve yatışkın olmayan hal, kararlı ve kararlı olmayan proses. Proses kontrolün gerekliliği ve kontrol türleri; geri beslemeli, ileri beslemeli, kaskat kontrol ve ileri kontrol yöntemleri.  Blok diyagram gösterimi ve kontrol döngüsünü oluşturan elemanlar ve dinamikleri; ölçüm elemanları, çeviriciler, son kontrol elemanları, PID kontrol edici.  Deneysel verilerden proses modelinin belirlenmesi; proses tepki eğrisi yöntemleri ve doğrusal regresyon. PID parametrelerinin belirlenmesi; Cohen-Coon.  Akış hızı, sıvı seviyesi, basınç ve sıcaklık kontrol sistemlerinde(Plint&Partners) içeriğe paralel incelemelerin ve deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi. Her bir prosesin Simulink benzetimi .