Bu derste öğrencilere algoritma analizinin nasıl yapıldığı, algoritma tasarlama yöntemleri (kaba kuvvet, böl-yönet, azalt-yönet, dönüştür-yönet) ve dengeli ağaçlar anlatılır