Bu ders ile öğrencilerin; uygulamalı davranış analizine dayalı olan öğretim yöntemlerini kullanarak Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklara temel becerileri kazandırmaya ilişkin becerileri edinmeleri amaçlanmaktadır.