Dersin amacı öğrencinin farklı fizik ilkelerine dayalı jeofizik yöntemlerden elde edilen verilerden en nitelikli ve kapsamlı bilginin ortaya koyabilmesini sağlayacak becerilerini geliştirmektir. Bu sayede jeofizik veri ve problemin çözümü arasındaki bağı kolay kurabilmesini sağlamak amaçlanmaktadır.


Dersin içeriğinde daha önce öğrenilen temel meslek derslerinin güncel kullanımları ve diğer meslek dersleri ile ilişkilendirilmesi esas alınmıştır. Bu bağlamda işlenen içerik maddeler halinde,  Jeofizik verilerden gürültülerin uzaklaştırılması, jeofizikte ölçülen zaman serilerinin Fourier ve Stockwell dönüşümleri ile analizi, jeofizik verilerin yeniden örneklenmesi-zaman ve frekans bölgelerinde süzgeçlenmesi, jeofizik verileri gridleme ve interpolasyon yöntemleri,  bir- iki ve üç-boyutlu jeofizik modellerin tasarımı ve çizimi, jeofizik verilerin ters çözümü, jeofizik parametre haritalarının coğrafi koordinatlarda hazırlanması ve sunulması şeklinde verilebilir.