Sosyal hizmetin tanımı, amaçları, odağı, kapsamı, işlevselliği, bilgi-beceri-değer temeli, genelci sosyal hizmet uygulaması, bireyle çalışma, grupla çalışma, toplumla çalışma.