Tasarım bir ödevin fiziksel esasını belirleyip yapısını belirgin çizgileriyle tasarlama işlemidir. Klasik mühendislikte tasarım aşamalarında bir sıra işlemlerden sonra ürün son biçimine getirilir, yeni bir ürünün oluşturulması için ödevin ve istekler listesinin belirlenmesinden sonra üretime başlanır, temel sorunlara dayalı fonksiyon yapısı tespit edilerek tasarımcı istekler listesi doğrultusunda ilk taslak çalışmalarını yaparlar. Bilgisayar destekli tasarımda(CAD) çalışma ve düşünme mekanizmasının işleyişi yönünden bilgisayar kullanımı, tasarımın tanımlanan ödev ve istekler doğrultusunda modelin açıklanması, en iyilenmesi işlemlerini içerir. CAD sistemleri klasik tasarım çalışma yöntemlerine göre bilgisayarların hızlı bilgi işlem gücü, bilgi depolama ve yeni bilgi üretme olanaklarından dolayı tasarımda daha etkin ve verimli çalışma ortamı sağlarlar. CAD gerçek anlamda üç boyutlu modelleme, model üzerinde analiz yapabilme olanağı sağlar. Bu dersin kapsamı; yapılacak olan tasarımlarda bilgisayar destekli tasarım programlarından yararlanılması hedeflenmektedir.