1)      Okul öğrenmelerinde ölçme ve değerlendirmenin önemi, ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları

2)      Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler, ölçme aracına karışan hatalar, güvenirlik ve geçerlik

3)      Bilişsel davranışların ölçülmesi

4)      Test planı ve sınav türleri

5)      Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler

6)      Değerlendirme ve not verme

7)       Öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımları