Tefsir usûlü ve tefsir tarihi bilgilerini birleştirerek, Kur’an’dan seçilen muayyen bölümlerin muhtelif tefsir kaynaklarında yapılan tefsirlerle mukayeseli olarak tefsir edilmesi ve bu vesileyle “Kur’an Okuma ve Tecvid” derslerinde meâlleri okunmuş bulunanların dışında kalan surelerin meâllerinin ve tefsirlerinin öğrenilmesi.