Cumhuriyet dönemi boyunca sporda izlenen politikalarda kronolojik yaklaşımlar, kalkınma planları, spor şuralar, hükümet programları ve siyasi partilerin programlarında yer alan spor politikaları ve yaklaşımları bilgisi edinmek.