Bitkisel liflerin sınıflandırılması, fiziksel özellikleri, kimyasal özellikleri, optik özellikleri (pamuk, keten-kenevir, jüt; rami, sisal lifleri) ve hayvansal liflerin sınıflandırılması, fiziksel özellikleri, kimyasal özellikleri, optik özellikleri (yün, tiftik, deve yünü, tavşan,  ipek lifleri), kimyasal liflerin sınıflandırılması, fiziksel özellikler, kimyasal özellikler, optik özellikler, rejenere lifler (bitkisel ve hayvansal kaynaklı) ve sentetik lifler (poliaid, poliakrilnitril, polyester lifleri) 

Classification of plant fibers, physical properties, chemical properties, optical properties, areas of use of cotton, linen, hemp, jute, ramie, sisal fibers, Classification of animal fibers, physical properties, chemical properties, optical properties, areas of use of wool, mohair, camel wool, rabbit and silk fibers, Classification of chemical fibers, physical properties, chemical properties, optical properties, areas of use of regenerated fibers (originating from animals and plants) and synthetic fibers (polyaid, polyacrylonitrile, polyester fibers) 

Ders Kitabı: YOK

Yardımcı Ders Kitapları:

  • Canel,M.,Canel,E. 2016. Laboratuvar Güvenliği. Gazi Kitabevi.s;280.
  • Corbman,B.P. 1983.Textiles Fiber to Fabric. Sixth edition. McGRAW-HILL MARKETING SERIES.s;594.
  • Harmancıoğlu, M. 1974. Lif Teknolojisi (Yün ve Diğer Deri Ürünü Lifler), İzmir. Ege Üniversitesi Matbaası.s;311.
  • Harmancıoğlu,M.,Yazıcıoğlu,G.1979. Bitkisel Lifler. Ege Üniversitesi Tekstil Fakültesi Yayınları no :3, Ege Üniversitesi matbaası,İzmir. s;336.
  • Kaya,F., Yazıcıoğlu,Y. 1992. Lif Tekonolojisi. Seçkin offset Matbaacılık,s;328.
  • Mauersberger,H.R.1954. Matthew’s Textile Fibers Their Physical, Microscopic, and Chemical Properties. Sixth edition.
  • Saçak,M.2002. Lif ve Elyaf Kimyası. Gazi kitabevi. s;195.
  • Serindağ,O.,Halefoğlu,Y.,Z. Tekstil Kimyası. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. Nobel Tıp Kitabevi. s;101.
  • Warner,S.,B.1995. Fiber Science. Prentice Hall. s;316.