Çocuk istismarı ve ihmali çocuğa yönelik kötü muamele başlığı altında yer alan, çocuğa karşı her türlü olumsuz tutum ve davranışı tanımlar.  İstismar çocuğun fizikselduygusalzihinsel veya cinsel gelişimini engelleyen, beden veya ruh sağlığına zarar veren/verme riski taşıyan davranışlardır. 

İstismarın fiziksel, cinsel ve duygusal olmak üzere 3 farklı tipi vardır.

Fiziksel istismar: Anne-bababir başka erişkin (bakıcıöğretmen vb.) ya da çocuktan daha büyük biri tarafından çocuğun vücuduna uygulananfiziksel travmayaralanma ve/veya ağrı oluşturan  veya çocukta zarara  yol açma riski taşıyan kasıtlı güç kullanımı​ sonucu gerçekleşir.

Cinsel istismar: Psiko-sosyal gelişimini tamamlamamış çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel uyarı için  kullanılmasıdır. Bir davranışın cinsel istismar sayılması için temasın olması gerekmez. 

Duygusal istismar: Çocuğun gelişimini olumsuz şekilde etkileyecek/etkileme potansiyeli taşıyan yaklaşımlar/durumlardır.

İhmal: Çocuğa bakmakla yükümlü kimselerin çocuğun temel gereksinimlerini karşılamada ihmal göstermeleri sonucu oluşur. Pasif bir durum söz konusudur. Ancak ihmalin çocuk üzerindeki etkileri en az istismar kadar ağır ve şiddetlidir.