Bu dersin amacı anorganik kimya ile elektrokimya arasında bir ilişki kurmak, öğrenciyi araştırmacı düşünceye yöneltmek ve Anorganik Elektrokimya’nın çalışma konularını ve uygulama alanlarini tanıtmaktır.

Dersin İçeriği: Temel Bilgiler: Band Teorisi ve Kimyasal Hesaplamalar, Bir Elektrotta Elektron Transferinin Temelleri, Potansiyel ve Elektrokimyasal Hücreler, Elektrokimyasal Ölçümlerde Temel Ekipman; Anorganik Bileşiklerin Elektrokimyasal Özelliklerinin Tanımlanması – Temel Elektrokimyasal Teknikler; Geçiş Metali Komplekslerinin Elektrokimyasal Davranışları:Vanadyum, Krom, Molibden, Mangan, Demir, Kobalt, Nikel, Bakır, Gümüş, Altın, Çinko, Kadmiyum, Civa; Komplekslerin: Potansiyometrik ve Amperometrik Sensör Olarak Kullanılması, Elektrokimyasal Kaplanması ve Özellikleri, Elektrokimyasal Güç Kaynakları - Piller ve Yakıt Hücreleri; Biyoanorganik Elektrokimya.